Jump to content


  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ Thaibuzz.com : ลงชื่อเข้าใช้ : สมัครสมาชิก


Photo

ขอ "คำสั่ง" บอท ทีครับ


 • Please log in to reply
3 replies to this topic

#1 mOnkuNgz

mOnkuNgz

  เริ่มหัดเล่นเกมส์

 • Member
 • 10 posts
 • เกมส์โปรด:None
 • ชื่อเล่น:มou

Posted 25 April 2007 - 09:31 AM

ใครรู้เยอะๆ ช่วยบอกทีครับ และ สามารถ กระซิบได้ป่ะครับ
ทำอะไรไม่ดีไว้ไม่สน แต่ปัจจุบันทำตัวให้ดีไว้ก่อน

Mon`Unlimited

#2 Grandline

Grandline

  เกมส์เมอร์ระดับต้น

 • Member
 • 186 posts
 • เกมส์โปรด:BlackRogue Online
 • ชื่อเล่น:Steve

Posted 25 April 2007 - 07:16 PM

c next r0 ตัวเลือกนับจาก 0 n จบ

#3 tAaUZa

tAaUZa

  เกมส์เมอร์มือใหม่

 • Member
 • 74 posts
 • เพศ:Male
 • ความสนใจ:เราเป็นคนเดินช้า แต่เราจะไม่เดินถอยหลัง
 • เกมส์โปรด:BlackRogue Online
 • ชื่อเล่น:ตาอุ๊ซ่า

Posted 26 April 2007 - 02:21 AM

การใช้คำสั่งใน Console

a (<monster #>)
<monster #>
a เท่ากับตัวเลขนำหน้าชื่อมอนสเตอร์ตัวนั้นเมื่อท่านใช้คำสั่ง ml
โจมตีมอนสเตอร์
a (yes|no)
เปิดหรือเปิดการโจมตีอัตโนมัติ
คำสั่ง รายละเอียด
a yes เปิดการโจมตีอัตโนมัติ และกำหนดใน config.txt ที่ attackAuto เป็น 2
a no ปิดการโจมตีอัตโนมัติ และกำหนดใน config.txt ที่ attackAuto เป็น 1
ai [on|off]
ai [manual|auto]
สวิทซ์ AI เปิด or ปิด
คำสั่ง รายละเอียด
ai สวิทซ์ AI เปิด or ปิด
ai on เปิดการทำงาน AI
ai off ปิดการทำงาน AI
ai auto ใน SVN กำหนด AI ในรูปแบบอัตโนมัติ เหมือนกับคำสั่ง ai on
ai manual ใน SVN กำหนด AI ในรูปการบังคับด้วยตนเอง
เมื่อ AI ถูกปิด ท่านไม่สามารถใช้คำสั่งบางคำสั่งได้ เช่น move กับบอทได้ เมื่ออยู่ในสถานะการบังคับด้วยตนเองเป็นประโยชน์ สำหรับยกเลิกฟังชั่นการทำงานอัตโนมัติบางอย่าง เช่น auto-skills, autostorage ฯลฯ แต่ยังคงใช้คำสั่งพื้นฐาน เช่น move, talknpc ฯลฯ
ai ai_v
แสดงผลลัพธ์รูปแบบของเนื้อหาสาระที่ออกมา %ai_v จุดประสงค์เพื่อการหาข้อผิดพลาด
ai clear
ล้าง AI ตามลำดับ
ai print
แสดงคำแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับ AI ปัจจุบันตามลำดับ...
aiv
แสดง AI ปัจจุบันตามลำดับ...
al
แสดงสถานะร้านขายของของคุณ
arrowcraft
หลังจากที่ใช้ arrowcraft คำสั่งนี้ แสดงรายการที่คุณสามารถแปรสภาพสิ่งของเป็นลูกธนูได้
arrowcraft (<arrowcraft #>)
<arrowcraft #>
- ตัวเลขแสดงรายการจากการสร้างลูกธนู เมื่อคุณใช้คำสั่ง arrowcraft
สร้างลูกธนูที่ใช้สิ่งของจากรายการสิ่งของที่ทำลูกธนู
หมายเหตุ คุณจะต้องมีความสามารถสร้างลูกธนู (ดูว่ามี Skill arrowcraft ) ก่อนที่จะใช้คำสั่งการสร้างลูกธนู
arrowcraft use
ใช้สามารถสร้างธนูของอาชีพนักธนู และแสดงรายการที่ท่านสามารถทำเป็นลูกธนูได้
arrowcraft forceuse (<inventory item #>)
<inventory item #>
- ตัวเลขจากรายการสิ่งของ เมื่อคุณในคำสั่ง i
สร้างลูกธนูในทันทีจากไอเทมโดยไม่ใช้ความสามารถการสร้างลูกธนู
หมายเหตุ บนเซิฟเวอร์จำนวนมาก อาชีพบางอาชีพสร้างลูกธนูโดยใช้ความสามารถนี้
as
หยุดการโจมตีมอนสเตอร์
auth (<player name> <authorize flag>)
<player name>
- ชื่อของผู้เล่นที่ท่านต้องการอนุญาตหรือไม่อนุญาต
<authorize flag>
- ค่าความถูกต้อง ใส่ 1 สำหรับอนุญาต หรือ 0 เพื่อไม่อนุญาต
อนุญาตหรือไม่อนุญาตผู้เล่นที่จะใช้คำสั่งคุยกับบอท (ดูคำสั่งการคุย)
autobuy
เริ่มการใช้ AI ในการซื้อของตามลำดับ
autosell
เริ่มใช้ AI ในการขายของตามลำดับ
autostorage
เริ่มใช้ AI ในการเก็บของเข้าสโตร์ตามลำดับ
bangbang
ทำการหมุนร่างกายไปทางขวาของตัว
bingbing
ทำการหมุนร่างกายไปทางซ้ายของตัว
buy (<store item #>) [<amount>]
<store item #>
- ตัวเลขจากการเก็บของเมื่อคุณใช้คำสั่ง store
<amount>
- จำนวนที่ต้องการ (จำนวนเต็มบวก)
หลังจากการคุยกับ NPC เพื่อ ซื้อ หรือ ขาย คุณสามารถซื้อสิ่งของจาก NPC ปัจจุบัน โดยใช้คำสั่งนี้
หมายเหตุ ถ้าจำนวนไม่ถูกเจาะจง คุณจะซื้อสิ่งของที่ต้องการได้ทีละ 1
c (<message>)
<message>
- ข้อความ (ตัวอักษร)
ส่งข้อความในการพูดคุยสาธารณะ
card list
แสดงรายการการ์ดในตัวของคุณ
card use (<card #>)
<card #>
- ตัวเลขจากรายชื่อการ์ด เมื่อคุณใช้คำสั่งดูรายชื่อการ์ด
เริ่มนำการ์ดที่ต้องการผสมและแสดงรายชื่อสิ่งของที่สามารถผสมกับการ์ด เหมือนกับเวลาที่เราคลิกที่การ์ด 2 ครั้งซ้อนใน Ragnarok
card mergelist
แสดงรายชื่อสิ่งของที่คุณสามารถผสมกับการ์ดอีกครั้ง
card mergecancel
ยกเลิกการผสมการ์ด
card merge (<card merge #>)
<card merge #>
- ลำดับตัวเลขจากรายชื่อการ์ดเมื่อคุณใช้คำสั่งรายชื่อการ์ดที่ต้องการผสม
ใช้การผสมการ์ดกับสิ่งของที่ต้องการและการ์ดที่ผสมเสร็จสมบูรณ์
card forceuse (<card #> <inventory item #>)
<card #>
- ลำดับตัวเลขจากรายชื่อการ์ดเมื่อคุณใช้คำสั่งรายชื่อการ์ดที่ต้องการผสม
<inventory item #>
- ตัวเลขจากรายการสิ่งของ เมื่อคุณในคำสั่ง i
ผสมการ์ดกับสิ่งของที่ต้องการทันที
หมายเหตุ คำสั่งนี้เพียงแค่ตรวจ ถ้าสิ่งของยังอยู่ในตัว ดังนั้นมันเป็นไปได้ที่ยึดติดกับสิ่งนี้
cart
แสดงสิ่งของที่อยู่ในรถเข็น
cart add (<inventory item>) [<amount>]
<inventory item>
- ชื่อสิ่งของ หรือ ลำดับตัวเลขจากรายการสิ่งของ เมื่อคุณในคำสั่ง i
<amount>
- จำนวน (จำนวนเต็มบวก)
นำสิ่งของจากตัวท่านเข้าสู่รถเข็น
หมายเหตุ ถ้าไม่ระบุจำนวน จะนำเข้าจำนวนสิ่งของทั้งหมดที่มี
cart get (<cart item>) [<amount>]
<cart item>
- ชื่อสิ่งของในรถเข็น หรือ ลำดับตัวเลขจากสิ่งของในรถเข็นเมื่อคุณใช้คำสั่ง cart
<amount>
- จำนวน (จำนวนเต็มบวก)
นำสิ่งของในรถเข็นมาไว้ในตัวคุณ
หมายเหตุ ถ้าไม่ระบุจำนวน จะนำสิ่งของทั้งหมดนำเข้าในตัว
cart desc (<cart item #>)
<cart item #>
- ลำดับตัวเลขจากสิ่งของในรถเข็น เมื่อคุณใช้คำสั่ง cart
แสดงรายละเอียดสิ่งของที่ต้องการจากรถเข็น
cart release in SVN
รุ่นรถของท่าน
chat list
แสดงรายการชื่อห้องพูดคุยในรอบๆตัวคุณ
chat join (<chat room #>)
<chat room #>
- ลำดับตัวเลขจากรายชื่อห้อง เมื่อคุณใช้คำสั่ง cart list
เข้าห้องพูดคุยที่ต้องการ
chat info
แสดงรายละเอียดของห้องพูดคุยที่คุณอยู่ และรายการผู้ใช้ในห้องพูดคุยในขณะนั้น
chat leave
ออกจากห้องพูดคุยในขณะนั้น
chat create (\"<title>\") [<limit> <public flag> <password>]
<title>
- หัวข้อห้องพูดคุย (ตามปกติ ตัวอักษรต้องไปเกิน 36 ตัว)
<limit>
- จำนวนมากที่สุดที่สามารถให้ผู้ใช้ได้ (ระหว่าง 2 - 20)
<public flag>
- ค่าความถูกต้อง ใส่ 1 สำหรับสาธารณะ หรือ 0 สำหรับส่วนตัว
<password>
- รหัสผ่านสำหรับห้อง (ต้องไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร)
สร้างห้องพูดคุย
chat modify (\"<title>\") [<limit> <public flag> <password>]
<title>
- หัวข้อห้องพูดคุย (ตามปกติ ตัวอักษรต้องไปเกิน 36 ตัว)
<limit>
- จำนวนมากที่สุดที่สามารถให้ผู้ใช้ได้ (ระหว่าง 2 - 20)
<public flag>
- ค่าความถูกต้อง ใส่ 1 สำหรับสาธารณะ หรือ 0 สำหรับส่วนตัว
<password>
- รหัสผ่านสำหรับห้อง (ต้องไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร)
ปรับปรุงห้องพูดคุยในขณะนั้น
chat bestow (<chat user #>)
<chat user #>
- ลำดับตัวเลขจากรายชื่อผู้ใช้ในห้องพูดคุย เมื่อท่านใช้คำสั่ง chat info
มอบหน้าที่จัดการห้องให้ผู้ใช้งานที่ต้องการในห้องพูดคุย
chat kick (<chat user #>)
<chat user #>
- ลำดับตัวเลขจากรายชื่อผู้ใช้ในห้องพูดคุย เมื่อท่านใช้คำสั่ง chat info
เตะผู้ใช้งานห้องพูดคุยที่ต้องการ
chist [<number>]
<number>
- จำนวนเต็มบวก
แสดงบรรทัดสุดท้ายจากบันทึกพูดคุย
คำสั่ง รายละเอียด
chist แสดง 5 บรรทัดสุดท้ายในบันทึกพูดคุย
chist <number> แสดงบรรทัดที่ต้องการจากบันทึกพูดคุย
cil
ลบบันทึกสิ่งของ
cl
ลบบันทึกการพูดคุย

closeshop
ปิดร้านขายของของท่าน
conf (<config key>) [<value>|none]
<config key>
- ชื่อค่าที่ตั้งจาก config.txt
<value>
- ค่าที่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่ตั้งไว้
เปลี่ยนแปลงค่าที่ตั้งไว้
คำสั่ง รายละเอียด
conf <config key> แสดงค่าที่ตั้งไว้
conf <config key> <value> กำหนดค่าใหม่ที่ต้องการ
conf <config key> none ยกเลิกการกำหนดค่าที่ต้องการ
หมายเหตุ บอทจะไม่เปิดเผย ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่านโดยการใช้คำสั่ง
damage [reset] v.1.9.0
Damage taken report.
คำสั่ง รายละเอียด
damage แสดงค่าความเสียหายที่ทำไว้
damage reset ลบค่าความเสียหายที่ทำไว้
deal
ใช้คำสั่งนี้ให้ใส่ (1) รับการแลกเปลี่ยน (2) การติตต่อส่วนของคุณที่สำเร็จ หรือ (3) แลกเปลี่ยนถ้าเกิดการแลกเปลี่ยนสำเร็จ
หมายเหตุ ดูการติดต่ออัตโนมัติใน config.txt สำหรับยอมรับการติดต่ออัตโนมัติ
deal (<player #>)
<player #>
- ลำดับหมายเลขจากรายชื่อผู้เล่น เมื่อคุณใช้คำสั่ง pl
ต้องการติดต่อกับผู้เล่นที่ต้องการ
deal no
ใช้คำสั่งนี้ใส่ (1) ปฎิเสธการติดต่อ หรือ (2) ยกเลิกการติดต่อในขณะนั้น
หมายเหตุ ดูการติดต่ออัตโนมัติใน config.txt สำหรับการปฎิเสธการติดต่อที่เข้ามา
deal add (<inventory item #>) [<amount>]
<inventory item #>
- ชื่อสิ่งของ หรือ ลำดับตัวเลขจากรายการสิ่งของ เมื่อคุณในคำสั่ง i
<amount>
- จำนวน (จำนวนเต็มบวก)
นำสิ่งของในตัวใส่ไว้ในการติดต่อ
หมายเหตุ ถ้าไม่ระบุจำนวน จะใช้จำนวนที่มีอยู่ทั้งหมด
deal add z [<amount>]
<amount>
- จำนวน (จำนวนเต็มบวก)
นำเงินใส่ไว้ในการติดต่อ
หมายเหตุ ถ้าไม่ระบุจำนวน จะใช้จำนวนเงินของคุณทั้งหมดที่มีอยู่
debug (<level>)
<level>
- ระดับของผิดพลาด (0-ปิด, 1-ต่ำ, 2-สูง)
กำหนดความสามารถของข้อผิดพลาดใน config.txt ใส่ระดับที่ต้องการ
debug info
แสดงข้อมูลผิดพลาด
dl
แสดงสถานะการติดต่อในขณะนั้น และรายชื่อสิ่งของ (และเงิน) ที่ใส่ไว้ในการติดต่อ
doridori
ทำการหมุนหัว
drop (<inventory item list>) [<amount>]
<inventory item list>
- ระหว่างรายการลำดับจากรายการสิ่งของ เมื่อคุณใช้คำสั่ง i
รายการแต่ละรายการสามารถเป็นตัวเลขตัวเดียว หรือ ลำดับหมายเลขสิ่งของในลักษณะของ X-Y (เช่น 1-5)
ไม่ใช้ช่องว่างระหว่างรายชื่อสิ่งของ
<amount>
- the amount (positive integer).
- จำนวน (จำนวนเต็ม)
ทิ้งสิ่งของที่ต้องการจากตัวคุณ
คำสั่งต่อไปนี้จะทิ้งสิ่งของรายการที่ 4 จากตัวคุณ
ตัวอย่าง
drop 4
คำสั่งต่อไปนี้จะทิ้งสิ่งของรายการที่ 4,7,8,9 และ 12 จำนวนละ 10 ชิ้นในตัวคุณ
ตัวอย่าง
drop 4,7-9,12 10
หมายเหตุ ถ้าไม่ระบุจำนวน มันจะใช้จำนวนที่มีอยู่มากที่สุด
dump
เก็บข้อมูลความจำในขณะนั้นและออก
dumpnow
เก็บข้อมูลความจำในขณะนั้นโดยไม่ออก
e (<emoticon>)
<emoticon>
- ดูใน tables\emotions.txt สำหรับรายงานสัญลักษณ์ความรู้สึกที่สนับสนุน
แสดงความรู้สึก
east
east [<number>] in SVN
<number>
- จำนวนเต็มบวก
เดินไปทางทิศตะวันออก
คำสั่ง รายละเอียด
east เดินไปทางตะวันออก 5 ช่อง
east <number> in SVN เดินไปทางตะวันออกตามจำนวนช่องที่กำหนด
eq v.1.9.0
แสดงรายการสิ่งของที่ติดตั้งในช่องติดตั้งแต่ละอัน
eq (<inventory item>)
<inventory item>
- ชื่อสิ่งของ หรือ ลำดับตัวเลขจากรายการสิ่งของ เมื่อคุณใช้คำสั่ง i
ติดตั้งสิ่งของที่กำหนด
eq (<equip slot> <inventory item>) v.1.9.0
<equip slot>
- ชื่อช่องอุปกรณ์ติดตั้งแสดงรายการในช่องอุปกรณ์ เมื่อคุณใช้คำสั่ง eq slots
<inventory item>
- ชื่อสิ่งของ หรือลำดับตัวเลขจากสิ่งของ เมื่อคุณใช้คำสั่ง i
ติดตั้งสิ่งที่ที่ต้องการบนช่องอุปกรณ์ที่ต้องการ
eq slots v.1.9.0
แสดงรายชื่อช่องอุปกรณ์
equipment v.1.6.4 only
แสดงอุปกรณ์ติดตั้ง
หมายเหตุ (v.1.9.0) คุณอาจจะใช้คำสั่ง eq แทน
eval (<expression>)
<expression>
- ศัพท์โปรแกรม Perl
ศัพท์คำนวนโปรแกรม Perl (สำหรับผู้พัฒนา)
exp [reset]
exp [report|monster|item] v.1.9.0
รายงานประสบการณ์
คำสั่ง รายละเอียด
exp แสดงรายงานรายละเอียดประสบการณ์ที่ได้รับ มอนสเตอร์ที่ฆ่าได้ และ จำนวนสิ่งของที่เก็บได้
เวอร์ชั่น 1.9.0 แสดงรายงานประสบการณ์ที่ได้รับเท่านั้น
exp report v.1.9.0 แสดงรายงานรายละเอียดประสบการณ์ที่ได้รับ มอนสเตอร์ที่ฆ่าและสิ่งของที่ได้รับ
หมายเหตุ เหมือนกับคำสั่ง exp ของเดิม
exp monster v.1.9.0 แสดงรายงานมอนสเตอร์ที่ฆ่าได้
exp item v.1.9.0 แสดงรายงานสิ่งของที่เก็บได้
exp reset ล้างข้อมูลรายงานประสบการณ์
falcon [release] in SVN
สถานะเหยี่ยว
คำสั่ง รายละเอียด
falcon แสดงสถานะเหยี่ยว
falcon release นำเหยี่ยวของคุณออก
follow (<player>)
<player>
- ชื่อผู้เล่น หรือลำดับตัวเลขจากรายการผู้เล่นเมื่อคุณใช้คำสั่ง pl
ติดตามผู้เล่นที่กำหนด
หมาเหตุ ดูความสัมพันธ์การเลือกติดตามใน config.txt
follow stop
หยุดการติดตาม
friend
แสดงรายชื่อเพื่อนของคุณและสถานะการเชื่อมต่อของพวกเขา
friend request (<player>)
<player>
- ชื่อผู้เล่น หรือลำดับตัวเลขจากรายการผู้เล่นเมื่อคุณใช้คำสั่ง pl
ร้องขอผู้เล่นให้เป็นเพื่อนกับคุณ
friend accept
ยอมรับความเป็นเพื่อนตามที่ร้องขอเข้ามา
friend reject
ปฎิเสธการร้องขอการเป็นเพื่อน
friend pm (<friend #>)
<friend #>
- ลำดับตัวเลขจากรายชื่อเพื่อน เมื่อคุณใช้คำสั่ง friend
ส่งของความส่วนตัวไปถึงเพื่อน
friend remove (<friend #>)
<friend #>
- ลำดับตัวเลขจากรายชื่อเพื่อน เมื่อคุณใช้คำสั่ง friend
เอาเพื่อนออกจากรายชื่อเพื่อนของคุณ
g (<message>)
<message>
- ข้อความ (ตัวอักษร)
ส่งข้อความในสมาคมของคุณ
getplayerinfo (<player ID>) v.1.9.0
<player ID>
- บัญชี ID ผู้เล่น (สามารถรู้ได้จากการใช้คำสั่ง pl)
ถามชื่อจากเซิฟเวอร์ด้วย ID ที่ต้องการ
หมายเหตุ คุณจะไม่เห็นรายงาน ถ้าคุณไม่ได้ตรวจข้อผิดพลาดระดับ 2
guild [info|member]
รายงานสมาคม
คำสั่ง รายละเอียด
guild ร้องขอรายงานสมาคม
guild info แสดงรายงนสมาคม
guild member แสดงรายชื่อผู้เล่นที่อยู่ในสมาคม
หมายเหตุ ท่านจะต้องใช้คำสั่ง guild ก่อนที่จะใช้ guild info และสมาชิกล่าสุด ไม่เช่นนั้นคุณจะไม่เห็นรายงานสมาคม
guild create (<guild name>) v.1.9.0
<guild name>
- ชื่อ (ตัวอักษร)
สร้างสมาคม
guild request (<player>)
<player>
- ชื่อผู้เล่น หรือลำดับตัวเลขจากรายการผู้เล่นเมื่อคุณใช้คำสั่ง pl
ร้องขอผู้เล่นที่กำหนดให้เข้าสมาคมของคุณ
guild join (<accept flag>)
<accept flag>
- ค่าความถูกต้อง ใส่ 1 ยอมรับ หรือ 0 เพื่อปฏิเสธ
ยอมรับหรือปฎิเสธจากการร้องขอให้เข้าสมาคม
หมายเหตุ ดู guildAutoDeny ใน config.txt ที่ปฎิเสธการร้องขอเข้าสมาคมอัตโนมัติ
guild ally (<player>) in SVN
<player>
- ชื่อผู้เล่น หรือ ลำดับตัวเลขจากรายการผู้เล่น เมื่อคุณใช้คำสั่ง pl
ร้องขอเป็นพันธมิตรกับสมาคมอื่น
guild leave
ออกจากสมาคมที่คุณอยู่
guild kick (<guild member #> <reason>) v.1.9.0
<guild member #>
- ลำดับตัวเลขจากรายชื่อสมาชิกของสมาคม เมื่อคุณใช้คำสั่ง guild member
<reason>
- เหตุผลที่ไล่ออก (ตัวอักษร)
ไล่สมาชิกออกจากสมาคม
guild break (<guild name>) v.1.9.0
<guild name>
- ชื่อ (ตัวอักษร)
ยุบสมาคมของคุณ
help [<command name>]
<command name>
- รายชื่อคำสั่งในหน้านี้ (ใช้คำแรกเท่านั้น)
แสดงรายการช่วยเหลือ
คำสั่ง รายละเอียด
help แสดงรายการคำสั่งที่ใช้ได้
help <command name> แสดงรายละเอียดของคำสั่งที่กำหนด
i [eq|neq|nu|u]
แสดงรายการสิ่งของในตัว
คำสั่ง รายละเอียด
i แสดงรายการสิ่งของที่มี
i eq แสดงรายการสิ่งของที่ติดตั้งไว้
i neq แสดงรายการสิ่งของที่ไม่ได้ติดตั้ง
i nu แสดงรายการสิ่งของที่ใช้การไม่ได้
i u แสดงรายการสิ่งของที่ใช้การได้
i desc (<inventory item #>) v.1.6.4 only
i desc (<inventory item>) v.1.9.0
<inventory item #>
- ลำดับตัวเลขจากรายการสิ่งของ เมื่อคุณใช้คำสั่ง i
<inventory item>
- ชื่อสิ่งของ หรือลำดับตัวเลขจากรายการสิ่งของ เมื่อคุณใช้คำสั่ง i
แสดงลักษณะสิ่งของที่กำหนด
identify
หลังจากที่ใช้ Magnifier หรือ ความสามารถในการตรวจสอบสิ่งของ ใช้คำสั่งนี้แสดงนี้อีกครั้ง เพื่อแสดงสิ่งของที่ระบุ
identify (<identify item #>)
<identify item #>
- ลำดับตัวเลขจากรายการตรวจสอบสิ่งของ เมื่อคุณใช้คำสั่ง identify
ตรวจสอบสิ่งของที่กำหนด
ignore (<ignore flag>) (<player name>|all)
<ignore flag>
- ค่าตรวจสอบ ใส่ 1 ปิดกั้นการซิบ หรือ 0 ไม่ปิดกั้น
<player name>
- ชื่อผู้เล่นที่ต้องการปิดกั้นหรือไม่ปิดกั้น
ปิดกั้นหรือไม่ปิดกั้นการซิบจากผู้เล่น
คำสั่ง รายละเอียด
ignore <ignore flag> <player name> ปิดกั้น/ไม่ปิดกั้น การซิบจากผู้เล่นที่กำหมด
ignore <ignore flag> all ปิดกั้น/ไม่ปิดกั้นการซิบจากผู้เล่นทั้งหมด
เหมือนกับคำสั่งในเกมส์แรคนาร๊อก /ex และ /exall เมื่อไม่ต้องการสนใจ กำหนดเป็น 1 หรือ /in และ /inall เมื่อไม่ต้องการสนใจกำหนด เป็น 0
il
แสดงรายการสิ่งของบนพื้น
ihist [<number>]
<number>
- จำนวนเต็มบวก
แสดงบันทึกสิ่งของล่าสุด
คำสั่ง รายละเอียด
ihist แสดงบันทึกสิ่งของ 5 บันทัดสุดท้าย
ihist <number> แสดงบันทึกสิ่งของบรรทัดที่กำหนด หรือจากบรรทัดสิ่งของที่บันทึก
im (<inventory item #> <monster #>)
<inventory item #>
- ลำดับตัวเลขจากรายการสิ่งของ เมื่อคุณใช้คำสั่ง i
<monster #>
- ลำดับตัวเลขจากรายการมอนสเตอร์ เมื่อคุณใช้คำสั่ง ml
ใช้สิ่งของกับมอนสเตอร์ที่กำหนด
ip (<inventory item #> <player #>)
<inventory item #>
- ลำดับตัวเลขจากรายการสิ่งของ เมื่อคุณใช้คำสั่ง i
<player #>
- ลำดับตัวเลขจากรายการผู้เล่น เมื่อคุณใช้คำสั่ง pl
ใช้สิ่งของกับผู้เล่นที่กำหนด
is (<inventory item #>) v.1.6.4 only
is (<inventory item>) v.1.9.0
<inventory item #>
- ลำดับตัวเลขจากรายการสิ่งของ เมื่อคุณใช้คำสั่ง i
<inventory item>
- ชื่อสิ่งของ หรือลำดับตัวเลขจากรายการสิ่งของ เมื่อคุณใช้คำสั่ง i
ใช้สิ่งของที่กำหนดกับตัวเอง
kill (<player #>)
<player #>
- ลำดับตัวเลขจากรายการผู้เล่น เมื่อคุณใช้คำสั่ง pl
โจมตีผู้เล่นอื่น (PvP/GvG เท่านั้น)
look (<body dir>) [<head dir>]
สั่งให้บอทหันไปในทิศทาง
<body dir>
0 - ทิศเหนือ
1 - ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
2 - ทิศตะวันตก
3 - ทิศตะวันตกเฉียงใต้
4 - ทิศใต้
5 - ทิศตะวันออกเฉียงใต้
6 - ทิศตะวันออก
7 - ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
<head dir>
0 - ตรง
1 - ขวา
2 - ซ้าย
หมายเหตุ ถ้า <head dir> ไม่ได้กำหนด หัวของคุณจะมองตรงกับตัวของคุณ
lookp (<player #>)
<player #>
- ลำดับตัวเลขจากรายการผู้เล่น เมื่อคุณใช้คำสั่ง pl
มองไปยังผู้เล่นที่กำหนด
memo
บันทึกตำแหน่งในขณะนั้นสำหรับประตูทางเข้า (สำหรับอาชีพนักบวชเท่านั้น)
ml
แสดงรายชื่อมอนสเตอร์ในบริเวณรอบตัวคุณ
move ([<x> <y>] [<map name>]|<portal #>)
<x>
- x-ระยะพิกัด
<y>
- y-ระยะพิกัด
<map name>
- ชื่แผนที่ที่แสดงโดยใช้คำสั่ง where ในบอท หรือ /where ในเกมส์แร็คนาร๊อก (เช่น prontera, morocc, ฯลฯ)
<portal #>
- ลำดับตัวเลขจากรายการพิกัด เมื่อคุณใช้คำสั่ง portals
ย้ายตัวคุณไป
คำสั่ง รายละเอียด
move <x> <y> [<map name>] เดินตัวคุณไปพิกัดแผนที่ที่กำหนด ถ้าคุณไม่ได้กำหนดแผนที่ คุณจะเดินอยู่ในแผนที่ที่อยู่ในขณะนั้น
move <map name> เดินไปแผนที่ที่กำหนด
move <portal #> เดินไปประตูที่ใกล้ที่สุด
move stop
หยุดการเดิน
nl
แสดงรายชื่อ NPC ในบริเวณรอบๆตัวคุณ
north
north [<number>] in SVN
<number>
- จำนวนเต็มบวก
เดินไปทิศเหนือ
คำสั่ง รายละเอียด
north เดินไปทิศเหนือ 5 ช่อง
north <number> in SVN เดินไปทิศเหนือตามจำนวนช่องที่กำหนด
northeast
northeast [<number>] in SVN
<number>
- จำนวนเต็มบวก
เดินไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
คำสั่ง รายละเอียด
northeast เดินไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ช่อง
northeast <number> in SVN เดินไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามจำนวนช่องที่กำหนด
northwest
northwest [<number>] in SVN
<number>
- จำนวนเต็มบวก
เดินไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
คำสั่ง รายละเอียด
northwest เดินไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 5 ช่อง
northwest <number> in SVN เดินไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามจำนวนช่องที่กำหนด
openshop
เปิดร้านของคุณ
p (<message>)
<message>
- ข้อความ (ตัวอักษร)
ส่งข้อความในปาร์ตี้ในคุณ
party
แสดงสมาชิกในปาร์ตี้กับสถานะการเชื่อมต่อ สถานที่และ สุขภาพของพวกเขา
party create (\"<party name>\") v.1.6.4 only
party create (<party name>) v.1.9.0
<party name>
- ชื่อ (ตัวอักษร)
สร้างปาร์ตี้
party share (<share flag>)
<share flag>
- ค่าตรวจสอบ ใส่ 1 สำหรับแบ่งปันค่าประสบการณ์ทุกคน หรือ 0 ตัวใครตัวมัน
กำหนดการแบ่งปันค่าประสบการณ์
party request (<player #>)
<player #>
- ลำดับตัวเลขจากรายการผู้เล่น เมื่อคุณใช้คำสั่ง pl
ร้องขอให้ผู้เล่นเข้าปาร์ตี้
party join (<accept flag>)
<accept flag>
- ค่าตรวจสอบ ใส่ 1 ยอมรับ หรือ 0 ปฎิเสธ
ยอมรับหรือปฎิเสธการร้องขอให้เข้าปาร์ตี้
หมายเหตุ ดู partyAuto ใน config.txt ที่ยอมรับหรือปฎิเสธการร้องขอเข้าปาร์ตี้อัตโนมัติ
party kick (<party member #>)
<party member #>
- ลำดับตัวเลขจากสมาชิกในปาร์ตี้ เมื่อคุณใช้คำสั่ง party
ไล่สมาชิกออกจากปาร์ตี้ของคุณ
party leave
ออกจากปาร์ตี้ที่คุณอยู่
pecopeco [release] in SVN
สถานะ Pecopeco
คำสั่ง รายละเอียด
pecopeco แสดงสถานะ Pecopeco
pecopeco release นำ Pecopeco ของคุณออก
petl
แสดงรายชื่อสัตว์เลี้ยงบริเวณรอบๆตัวคุณ
pl
แสดงรายชื่อผู้เล่นบริเวณรอบๆตัวคุณ
pl (<player #>)
<player #>
- ลำดับตัวเลขจากรายการผู้เล่น เมื่อคุณใช้คำสั่ง pl
แสดงรายละเอียดผู้เล่นที่กำหนด
plugin [help]
รายงาน Plugin
คำสั่ง รายละเอียด
plugin แสดง Plugins ที่ทำงานอยู่ในขณะนั้น
plugin help แสดงการช่วยเหลือของ Plugin
plugin load (<filename>|all)
<filename>
- ชื่อไฟล์ plugin (โพลเดอร์บอทที่เกี่ยวข้องของคุณ)
plugins ทำงาน
คำสั่ง รายละเอียด
plugin load <filename> ไฟล์ plugins ที่ทำงาน
plugin load all เปิดการทำงาน plugin ทั้งในโพเดอร์ plugins
plugin reload (<plugin>|all)
<plugin>
- ชื่อ plugin ที่กำลังทำงาน หรือ ลำดับตัวเลขจากรายการ plugin เมื่อคุณใช้คำสั่ง plugin
เริ่มให้ Plugins ทำงานใหม่
คำสั่ง รายละเอียด
plugin reload (<plugin>) ให้ plugin ลงทะเบียนใหม่
plugin reload all ให้ plugin ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด
plugin unload (<plugin>|all)
<plugin>
- ชื่อ plugin ที่กำลังทำงาน หรือ ลำดับตัวเลขจากรายการ plugin เมื่อคุณใช้คำสั่ง plugin
ยกเลิกการทำงาน plugins
คำสั่ง รายละเอียด
plugin unload (<plugin>) ยกเลิกการลงทะเบียน plugin
plugin unload all ยกเลิกการลงทะเบียน plugin ทั้งหมด
pm (<player name>|<pm list #>) (<message>)
<player name>
- ชื่อผู้เล่นที่คุณต้องการกระซิบ
<pm list #>
- ลำดับตัวเลขจากรายการกระซิบ เมื่อท่านใช้คำสั่ง pml
<message>
- ข้อความ (ตัวอักษร)
ส่งข้อความส่วนตัวไปยังผู้เล่น
pml
แสดงรายการกระซิบอย่างเร็ว
คำสั่งกระซิบนี้เหมือนกับในเกมส์แร็คนาร๊อก รายชื่อผู้เล่นที่คุณกระซิบ หรือผู้เล่นกระซิบหาคุณ จะถูกเก็บไว้ให้เข้าถึงอย่างรวดเร็ว ในบอท คุณสามารถใช้ลำดับตัวเลขในรายการกระซิบสำหรับคำสั่ง PM
portals
แสดงรายการประตูทางเข้าในบริเวณรอบๆตัวคุณ
quit
ออกจากโปรแกรม
rc [<module names>]
<module names>
- ชื่อ โมดูลที่แยกออกมาจากรายการ openkore ชื่อแต่ละอันทำตามกระบวนการของ regular expression
เริ่มทำงานซ็อตโค้ดใหม่
คำสั่ง รายละเอียด
rc เริ่มทำงาน function.pl ใหม่
rc <module names> เริ่มการทำงานไฟล์โมดูลที่ตรงกับชื่อที่กำหนด
reload (all|<names>) [except <names>]
<names>
- ชื่อไฟล์ที่ตรงกับคำในโพลเดอร์ config และ table
เริ่มไฟล์องค์ประกอบและ table ใหม่
คำสั่ง รายละเอียด
reload all เริ่มไฟล์องค์ประกอบและ table ทั้งหมด
reload <names> เริ่มการทำงาน config และ table ใหม่ กับชื่อไฟล์ที่ตรงกับที่กำหนด
reload <names> except <names> เริ่มการทำงาน config และ table ใหม่ ที่ตรงกับชื่อแรกที่กำหนด ยกเว้นชื่อที่ตรงกับชื่อที่ยกเว้น
reload all except <names> เริ่ม config และ table ใหม่ทั้งหมด ยกเว้นชื่อไฟล์ที่กำหนดไว้
ดังตัวอย่าง จะเริ่มทำงานไฟล์ทั้งหมดในโพลเดอร์ control อีกครั้ง
ตัวอย่าง
reload control
ตัวอย่างต่อไป จะเริ่มทำงานไฟล์ในโฟลเดอร์ table ทั้งหมด ยกเว้น ไฟล์เหล่านี้ tables\itemsdescriptions.txt, tables\portals.txt, tables\portalsLOS.txt, และ tables\skillsdescriptions.txt. ใน table
ตัวอย่าง
reload tables except itemsdesc portals skillsdesc
relog [<seconds>]
<seconds>
- เป็นวินาที
ออกและเข้าอีกครั้ง
คำสั่ง รายละเอียด
relog ออกและเข้าต่อหลังจากผ่านไป 5 วินาที
relog <seconds> ออกและเข้าใหม่หลังจากผ่านไปตามจำนวนวินาทีที่กำหนด
repair (<repair item #>)
<repair item #>
- ลำดับตัวเลขจากรายการสิ่งของที่ชำรุด
หลังจากที่ใช้ความสามารถการซ่อมแซมอาวุธ ใช้คำสั่งนี้ซ่อมแซมสิ่งของของผู้เล่นที่กำหนด
หมายเหตุ ดู repairAuto ที่ต้องการเลือกซ่อมแซมสิ่งของอัตโนมัติ
respawn
กลับไปจุดที่เซฟไว้
หมายเหตุ ถ้าคุณไม่ตาย คุณต้องใช้ Butterfly Wing ในตัวคุณ หรือสกิล Teleport เพื่อกลับจุดเซฟ
s
แสดงสถานะตัวละคร เหมือนกับการรายการพื้นฐานของเกมส์แร็คนาร๊อก แต่รวมถึงสถานะที่คุณติดในขณะนั้นด้วยอีกด้วย
sell
แสดงรายการสิ่งของเมื่อคุณต้องการขายที่ NPC
หมายเหตุ คุณต้องคุยก่อนหน้าที่จะซื้อหรือขายก่อนที่จะใช้คำสั้งนี้
sell (<inventory item #>) [<amount>]
sell (<inventory item list>) [<amount>] v.1.9.0
<inventory item #>
- ลำดับตัวเลขจากรายการสิ่งของ เมื่อคุณใช้คำสั่ง i
<inventory item list>
- ระหว่างรายการลำดับตัวเลขจากรายการสิ่งของ เมื่อคุณใช้คำสั่ง i
รายการแต่ละรายการสามารถเป็นตัวเลข หรือ ลำดับหมายเลขสิ่งของในลักษณะของ X-Y (เช่น 1-5)
ไม่ใช้ช่องว่างระหว่างรายชื่อสิ่งของ
<amount>
- จำนวน (จำนวนเต็มบวก)
v.1.6.4 เท่านั้น หลังจากคุยเพื่อซื้อหรือขายกับ NPC คุณสามารถขายรายการสิ่งของกับ NPC โดยใช้คำสั่งนี้
v.1.9.0 เพิ่มรายการสิ่งของที่รายการขายของคุณ ใช้เริ่มการขายสิ่งของที่ขายทั้งหมดทันที
ตัวอย่างต่อไปนี้จะเพิ่มรายการสิ่งของลำดับที่ 21 จากสิ่งของที่คุณต้องการขาย
ตัวอย่างของ (v.1.9.0)
sell 21
คำสั่งต่อไปนี้จะเพิ่มสิ่งของลำดับที่ 21,30,31,32,33 และ 51 จำนวนละ 50 ชิ้น จากรายการของที่คุณขาย
ตัวอย่างของ (v.1.9.0)
sell 21,30-33,51 50
หมายเหตุ ถ้าไม่ได้ระบุจำนวน จะใช้จำนวนสิ่งของที่มีอยู่มากที่สุด
sell list v.1.9.0
แสดงรายการสิ่งของที่คุณจะขาย
sell done v.1.9.0
เมื่อคุณทำการเพิ่มรายการสิ่งของที่ต้องการขายสำเร็จ ใช้คำสั่งนี้ทุกครั้งที่เพิ่มรายการขายของคุณ
หมายเหตุ คุณต้องมีการพูดคุยการซื้อ/ขาย ก่อนที่จะใช้คำสั่งนี้
sell cancel v.1.9.0
ยกเลิกการขาย
send (<hex string>)
<hex string>
- แยกการแกะรหัส (เช่น 04 02 22 37 D7 FC)
ส่งข้อมูลดิบไปยังเซิฟเวอร์
sit
นั่งลง
หมายเหตุ เพื่อให้แน่ใจว่าบอทจะทำตามคำสั่งนี้ กำหนด config.txt ที่ตัวเลือก attackAuto เป็น 1 และ ตัวเลือก attackAuto_party, route_randomWalk, teleportAuto_idle, และ itemsGatherAuto เป็น 0 ค่าตัวเดิมที่เก็บไว้ มันจะสามารถเปลี่ยนใหม่ได้เมื่อใช้คำสั่ง stand
skills
แสดงรายชื่อสกิลที่ใช้ได้ กับระดับสกิลในขณะนั้นและจำนวน SP ที่ใช้
skills add (<skill #>)
<skill #>
- ลำดับตัวเลขจากรายชื่อความสามารถ เมื่อคุณใช้คำสั่ง skills
เพิ่มระดับสกิลที่กำหนด
skills desc (<skill #>)
<skill #>
- ลำดับตัวเลขจากรายชื่อความสามารถ เมื่อคุณใช้คำสั่ง skills
แสดงรายละเอียดสกิลที่กำหนด
sl (<skill #> <x> <y>) [<level>]
<skill #>
- ลำดับตัวเลขจากรายชื่อความสามารถ เมื่อคุณใช้คำสั่ง skills
<x>
- x-ระยะพิกัด
<y>
- y-ระยะพิกัด
<level>
- ระดับสกิลที่จะใช้
ใช้สกิลที่กำหนดบนพื้นที่
sm (<skill #> <monster #>) [<level>]
<skill #>
- ลำดับตัวเลขจากรายชื่อความสามารถ เมื่อคุณใช้คำสั่ง skills
<monster #>
- ลำดับตัวเลขจากรายชื่อมอนสเตอร์ เมื่อคุณใช้คำสั่ง ml
<level>
- ระดับสกิลที่จะใช้
ใช้สกิลบนมอนสเตอร์ที่กำหนด
south
south [<number>] in SVN
<number>
- จำนวนเต็มบวก
เดินไปทางทิศใต้
คำสั่ง รายละเอียด
south เดินไปทางทิศใต้ 5 ช่อง
south <number> in SVN เดินไปทางทิศใต้ตามจำนวนที่กำหนด
southeast
southeast [<number>] in SVN
<number>
- จำนวนเต็มบวก
เดินไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
คำสั่ง รายละเอียด
southeast เดินไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 5 ช่อง
southeast <number> in SVN เดินไปทางทิศตะวันออกใต้ตามจำนวนที่กำหนด
southwest
southwest [<number>] in SVN
<number>
- จำนวนเต็มบวก
เดินไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
คำสั่ง รายละเอียด
southwest เดินไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 5 ช่อง
southwest <number> in SVN เดินไปทางทิศตะวันตกใต้ตามจำนวนที่กำหนด
sp (<skill #> <player>) [<level>]
<skill #>
- ลำดับตัวเลขจากรายชื่อความสามารถ เมื่อคุณใช้คำสั่ง skills
<player>
- ชื่อผู้เล่นหรือ ลำดับตัวเลขจากรายการผู้เล่น เมื่อคุณใช้คำสั่ง pl
<level>
- ระดับสกิลที่จะใช้
ใช้สกิลบนผู้เล่นที่กำหนด
spells
แสดงผลพื้นที่ในบริเวณรอบๆตัวคุณ
ss (<skill #>) [<level>]
<skill #>
- ลำดับตัวเลขจากรายชื่อความสามารถ เมื่อคุณใช้คำสั่ง skills
<level>
- ระดับความสามารถ
ใช้สกิลที่ต้องการกับตัวเอง
st
แสดงสถานะ เหมือนกับสถานะในเกมส์แรคนาร๊อก
stand
ลุกขึ้น
หมายเหตุ ถ้าคุณใช้คำสั่ง sit ก่อนหน้านี้ สิ่งนี้จะไปปรับ attackAuto, attackAuto_party, route_randomWalk, teleportAuto_idle, และ itemsGatherAuto พวกค่าดั่งเดิม ใน config.txt
stat_add (str|agi|int|vit|dex|luk)
เพิ่มหน่วยให้กับสถานะ
คำสั่ง รายเละเอียด
stat_add str เพิ่มหน่วยให้กับ STR
stat_add agi เพิ่มหน่วยให้กับ AGI
stat_add int เพิ่มหน่วยให้กับ INT
stat_add vit เพิ่มหน่วยให้กับ VIT
stat_add dex เพิ่มหน่วยให้กับ DEX
stat_add luk เพิ่มหน่วยให้กับ LUK
storage [eq|nu|u] v.1.9.0
แสดงรายชื่อสิ่งของในสโตร์
คำสั่ง รายละเอียด
storage แสดงรายชื่อสิ่งของทั้งหมดในสโตร์
storage eq v.1.9.0 แสดงรายชื่อสิ่งของสำหรับสวมใส่ในโตร์
storage nu v.1.9.0 แสดงรายชื่อสิ่งของที่ใช้งานไม่ได้
storage u v.1.9.0 แสดงรายชื่อสิ่งของที่ใช้งานได้
storage add (<inventory item>) [<amount>]
<inventory item>
- รายชื่อสิ่งของ หรือลำดับตัวเลขจากรายชื่อสิ่งของเมื่อคุณใช้คำสั่ง i
<amount>
- จำนวน (จำนวนเต็มบวก)
นำสิ่งของเข้าสโตร์
หมายเหตุ ถ้าไม่ระบุจำนวน จะใช้จำนวนมากที่สุดที่อยู่ในขณะนั้น
storage addfromcart (<cart item>) [<amount>] v.1.9.0
<cart item>
- รายชื่อสิ่งของในรถเข็น หรือลำดับตัวเลขจากสิ่งของในรถเข็น เมื่อคุณใช้คำสั่ง cart
<amount>
- จำนวน (จำนวนเต็มบวก)
เพิ่มสิ่งของเข้าสโตร์
หมายเหตุ ถ้าไม่ระบุจำนวน จะใช้จำนวนมากที่สุดที่อยู่ในขณะนั้น
storage get (<storage item>) [<amount>]
<storage item>
- รายชื่อสิ่งของในสโตร์ หรือลำดับตัวเลขจากรายชื่อสิ่งของในสโตร์ เมื่อคุณใช้คำสั่ง storage
<amount>
- จำนวน (จำนวนเต็มบวก)
นำสิ่งของจากสโตร์ไปที่ตัวของท่าน
หมายเหตุ ถ้าไม่ระบุจำนวน จะใช้จำนวนมากที่สุดที่อยู่ในขณะนั้น
storage gettocart (<storage item>) [<amount>] v.1.9.0
<storage item>
- ชื่อสิ่งของในสโตร์ หรือ ลำดับตัวเลขจากสิ่งของในสโตร์ เมื่อท่านใช้คำสั่ง storage
<amount>
- จำนวน (จำนวนเต็มบวก)
นำสิ่งของจากสโตร์ใส่ไว้รถเข็นของคุณโดยตรง
หมายเหตุ ถ้าไม่ระบุจำนวน จะใช้จำนวนมากที่สุดที่อยู่ในขณะนั้น
storage desc (<storage item>) v.1.9.0
<storage item>
- รายชื่อสิ่งของในสโตร์ หรือลำดับตัวเลขจากรายชื่อสิ่งของในสโตร์ เมื่อคุณใช้คำสั่ง storage
แสดงรายละเอียดสิ่งของในสโตร์
storage close
ปิดสโตร์
storage log
บันทึกสิ่งของในสโตร์ในไฟล์ logs\storage.txt.
store
แสดงรายการสิ่งของในร้านค้าของ NPC
store desc (<store item #>)
<store item #>
- ลำดับตัวเลขจากรายการสิ่งของของร้านค้า เมื่อคุณใช้คำสั่ง store
แสดงรายละเอียดสิ่งของของร้านค้า
switchconf (<filename>)
<filename>
- ชื่อไฟล์ ที่จะสลับกับ config.txt (สัมพันธ์กับโพลเดอร์บอทของคุณ)
สลับไฟล์ตั้งค่า
take (<ground item #>)
<ground item #>
- ลำดับตัวเลขจากรายการสิ่งของบนพื้น เมื่อคุณใช้คำสั่ง il
เก็บสิ่งของที่อยู่บนพื้น
take first v.1.9.0
เก็บสิ่งของลำดับแรกบนพื้น เมื่อท่านใช้คำสั่ง il
talk (<npc #>)
<npc #>
- ลำดับตัวเลขจากรายการ npc เมื่อคุณใช้คำสั่ง nl
การคุยกับ npc
talk cont
ดำเนินการคุยกับ npc
talk resp
แสดงรายการลำดับตอบรับกับ npc
talk resp (<response #>)
<response #>
- ลำดับตัวเลขจากรายการตอบรับเมื่อคุณใช้คำสั่ง talk resp
ส่งลำดับตอบรับกับ NPC (เมื่อเลือกลำดับตอบรับ)
talk num (<number>)
<number>
- จำนวน
ส่งจำนวนไป NPc เมื่อเลือกลำดับตอบรับ สำหรับตัวอย่าง Npc ขาย Phracon และ Emveretarcon ท่านสามารถใส่จำนวนสิ่งของที่ท่านต้องการซื้อ
talk text (<string>)
<string>
- ตัวอักษร
ส่งตัวอักษรกับ Npc
talk no
จบหรือยกเลิก การสนทนากับ NPC
talknpc (<x> <y> <npc talk codes>)
<x>
- x-พิกัด
<y>
- y-พิกัด
<npc talk codes>
- รหัสการคุยกับ Npc ที่แกะออกมา ดูส่วนเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับรหัสการสนทนากับ NPC
คุยกับ NPC พิกัดที่กำหนด และใช้ ลำดับการโต้ตอบที่กำหนด
tank (<player>)
<player>
- ชื่อผู้เล่น หรือลำดับตัวเลขจากรายการผู้เล่น เมื่อคุณใช้คำสั่ง pl
การแทงให้กับผู้เล่นที่กำหนด
tank stop
หยุดการแทงให้
tele
เทเลพอทโดยการสุ่มพื้นที่
หมายเหตุ คุณต้องมี Fly Wings ในตัวคุณ หรือคุณต้องมีความสามารถเทเลพอท สำหรับคำสั่งทำงาน ถ้าคุณมีทั้งสองอย่าง (Teleport Skill และ Fly Wings) ตั้งค่า teleportAuto_useSkill ใน config.txt กำหนดอันใดอันหนึ่งที่ใช้
testshop
แสดงร้านขายของที่คุณต้องการขาย
timeout (<timeout key>) [<seconds>]
<timeout key>
- ชื่อ timeout จาก timeouts.txt.
<seconds>
- จำนวนเวลาเป็นวินาที
กำหนด timeout
คำสั่ง รายละเอียด
timeout <timeout key> แสดงค่าของชื่อที่กำหนดไว้
timeout <timeout key> <seconds> กำหนดค่าใหม่สำหรับชื่อที่กำหนด
uneq (<inventory item>)
<inventory item>
- ชื่อสิ่งของ หรือลำดับตัวเลขจากรายการสิ่งของ เมื่อคุณใช้คำสั่ง i
ถอดอุปกรณ์
vender (<vender #>)
<vender #>
- ลำดับตัวเลขจากรายการคนขายของ เมื่อคุณใช้คำสั่ง vl
เข้าไปยังร้านขายของและแสดงรายการสิ่งของของร้านนั้น
vender (<vender #> <vender item #> [<amount>])
<vender #>
- ลำดับตัวเลขจากรายการคนขายของ เมื่อคุณใช้คำสั่ง vl
<vender item #>
- ลำดับตัวเลขจากรายการสิ่งของในร้าน เมื่อคุณใช้คำสั่ง vender
<amount>
- จำนวน (จำนวนเต็มบวก)
หลังจากที่เข้าไปในร้านขายของด้วยคำสั่ง vender ท่านสามารถเริ่มซื้อสิ่งของจากร้านชายของด้วยคำสั่งนี้
หมายเหตุ ถ้าไม่ระบุจำนวน จะซื้อจำนวนมากที่สุดที่อยู่ในขณะนั้น
vender end
ออกจากร้านขายของนั้น
verbose
เปิดหรือเปิดการตัวสอบคำที่เกิน
version
แสดงรุ่นของ Openkore
vl
แสดงรายการร้านค้าที่ตั้งอยู่รอบๆตัวคุณ
warp (<warp #>|<map name>)
<warp #>
- ลำดับตัวเลขจากรายการวาป เมื่อคุณใช้คำสั่ง warp list
<map name>
- ชื่อแผนที่ที่แสดงเมื่อใช้คำสั่งในบอท or คำสั่ง /where เมื่ออยู่ในเกมส์แรคนาร็อก (เช่น prontera, morocc, prt_fild08, ฯลฯ)
หลังจากที่ใช้สกิลวาป ท่านสามารถเลือกเปิดทางเข้าด้วยคำสั่งนี้
หมายเหตุ ถ้าคุณไม่กำหนดชื่อแผนที่ แผนที่ควรอยู่ในรายการวาป หรือคำสั่งนี้จะล้มเหลว
warp list
After using the Warp Portal Skill, this command lists available warp portals to open.
หลังจากที่ใช้สกิลวาป คำสั่งนี้จะแสดงรายการวาปที่เปิด
weight [<number>]
<number>
- จำนวน
รายงานเกี่ยวกับน้ำหนักในตัวคุณ
คำสั่ง รายละเอียด
weight แสดงน้ำหนักในขณะนั้น
weight <number> คำนวณสิ่งของที่สามารถแบกได้อีก ถ้าน้ำหนักสิ่งของเท่ากับที่กำหนด
west
west [<number>] in SVN
<number>
- จำนวนเต็มบวก
เดินไปทางทิศตะวันตก
คำสั่ง รายการ
west เดินไปทางตะวันตก 5 ช่อง
west <number> in SVN เดินไปทางตะวันตกตามจำนวนช่องที่กำหนด
where
แสดงพิกัดที่คุณอยู่
who
แสดงจำนวนผู้เล่นในเซิฟเวอร์ในขณะนั้น
whoami v.1.9.0
แสดงตัวละครของคุณและ account ID#4 Grandline

Grandline

  เกมส์เมอร์ระดับต้น

 • Member
 • 186 posts
 • เกมส์โปรด:BlackRogue Online
 • ชื่อเล่น:Steve

Posted 28 April 2007 - 06:36 PM

โอวว ต้อง ขอ copy ไว้สักหน่อยแล้วล่ะครับ

ขอบคุณมากๆๆๆ
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users